Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Årsmöteshandlingar 2018

Mer information om årsmötet finns här

Verksamhetsberättelse 2017, samt verksamhetsplan och budget 2018

Verksamheten under det gångna året har varit begränsad. Förutom årsmötet med 12 deltagare har vi endast haft tre interna möten, där deltagandet varierat mellan 4 och 8 personer.

Den utåtriktade verksamheten har inskränkt sig till flygbladsutdelning och protestlistor på Försöksdjurens Dag, medan såväl Djurens Dag som övriga ”dagar” i likhet med diverse kampanjer fått passera utan aktiviteter.

För första gången hade vi ingen representant på riksstämman.

Elisabeth har efter mer än 40 år som ordförande meddelat sitt oåterkalleliga beslut att pga. ålder och tilltagande rörelsesvårigheter frånsäga sig uppdraget.

Eftersom  ingen av de aktiva medlemmarna förklarat sig villig att efterträda henne, och om ingen annan kandidat dyker upp, finns endast en väg att gå – nedläggning av Sveriges första och äldsta lokalorganisation.

Därmed anser vi det inte meningsfullt att presentera vare sig verksamhetsplan eller budget.

Elisabeth Gustavsson, ordförande
Sune Almgren, vice ordförande
Annette Hodson, kassör
Marcus Lindström, sekreterare
Ida Tidlund, ledamot (som ersatt Josephine Karlsson, vilken under året flyttat)
Catherine Åkerfeldt, suppleant